Rekruttskyting torsdager 17:30 – 19:00

Det innføres at rekrutter gjennomfører trening torsdager kl. 17:30 – 19:00.
Erfarne skyttere møter opp for trening torsdager kl. 19:00.
Fredagstreninger blir forbeholdt erfarne skyttere med eget våpen.