Årsmøte 11. mars 2020

Det kalles inn til årsmøte i Nesbyen Pistolklubb 11. mars 2020 kl. 18:00.
Årsmøtet vil bli avholdt i idrettshallen på Nesbyen.

Saker til årsmøte må være oss i hende senest tirsdag 20. februar.
Foreløpig saksliste ligger vedlagt.

For å ha stemmerett skal medlemmet ha betalt medlemskontingenten for 2020.

Kontingenten på kr 975,- må være registrert hos oss på konto 2320.21.29399 senest 6. mars 2020.
Du kan også betale med VIPPS nr: 593199.

Klikk her for innkalling årsmøte 2020 

Styret