Info fra Buskerud Skytterkrets angående kurs.

Vi legger her ut litt info som er sendt ut av Buskerud Skytterkrets.

Vi ønsker at våre medlemmer tar kontakt med oss hvis det er noen kurs som er våre skyttere ønsker å delta på, senest 10 desember. Deretter sender vi inn en samlet liste 11 desember til kretsen.
Dere kan sende ønske til post@nesbyenpistolklubb.com eller på telefon til Truls, 955 24 013.
Når det gjelder nasjonalt dommerkurs, har styret vedtatt at klubben dekker kurs, samt organiserer og dekker overnatting ved bestått eksamen.

Etter snart 2 år uten kursaktivitet, er det noen klubber som ønsker at dommer- og trenerkurs igjen skal arrangeres.

Vi ser for oss at nye kurs kan arrangeres i slutten av januar/midt i februar 2021.

Aktuelle kurs er:

  • Nasjonal pistoldommerkurs, avholdes fredag kveld til søndagkveld.
  • Nasjonal feltpistoldommerkurs, avholdes lørdag og søndag.
  • Nasjonal rifledommerkurs, avholdes fredag kveld til søndagkveld.
  • Elektronikkdommerkurs (for nasjonaldommere), avholdes lørdag og søndag.
  • Trenerkurs I, avholdes med 2 helgesamlinger, med 2-3 ukers mellomrom.
  • Trenerkurs II (for trener I), avholdes med 2 helgesamlinger, med 2-3 ukers mellomrom.

 

Kursstedet legges slik at det er minst reisevei for de påmeldte, og bestemmes etter påmeldingsfristen.

Det er ikke avklart hvem som blir kursinstruktør.

Alle kurs skal avholdes etter de til enhver tid gjeldende smittevernsregler, og den enkelte må selv sørge for måltider.
Det er også forbehold om et minsteantall deltakere.
Deltakere fra Buskerud Skytterkrets skal betale en egenandel: Dommerkurs kr 500,–, trenerkurs kr 650,–. Resterende kurskostnader bærer kretsen.
Deltakere fra andre kretser skal betale kurskostnadene fult ut, det dreier seg erfaringsmessig i underkant av kr 2000,–. Her anbefales det å avtale betaling med hjemmekretsen på forhånd.
Det henstilles til klubbene også finansielt å støtte interesserte kandidater.