25 meters banen på Trytetjern er åpnet etter vedlikehold

25 meters banen på Trytetjern er åpnet etter vedlikehold.
Vi sikter på og benytte 25 meters banen både til presisjonsskyting og Norgesfelt frem mot sommeren.

Vi retter en stor takk til Jan-Erik med kompani for god hjelp.