NPK starter opp igjen trening fra og med 21 april.

Nå begynner vi igjen med oppstart av organisert trening på Trytetjern.
Onsdager vil det være Norgesfelt.
Rekrutt trening vil begynne opp tirsdager fra og med 27 april.

Følg kalenderen på vår hjemmeside på nesbyenpistolklubb.com for fortløpende oppdateringer.

Det vil bli ført lister på alle skyttere som deltar på organisert trening.