Organisert trening januar – mai 2022

Organisert trening vil bli publisert på vår hjemmeside med påmelding fortløpende når vi vet hvilke smittevernstiltak som gjelder for uke til uke.
Det er påbud om munnbind på organisert trening, om meteren ikke kan holdes.
All informasjon blir publisert på vår hjemmeside, og vi ber medlemmer følge med på denne, da det kan komme endringer med kort frist.
Dette vil for eksempel være oppdatering av kommende organisert aktivitet og avlysning av organisert aktivitet.