Viktig regelendring i NSFs nasjonale pistolregler for feltpistol og T96, angående briller

Viktig regelendring i NSFs nasjonale pistolregler for feltpistol og T96.

Forbundsstyret besluttet på sitt styremøte 9. juni følgende endringer i reglementet for «Nasjonale pistolregler for feltpistol og T96»:

8.25.1.6. Briller
Alle skyttere skal bruke briller/beskyttelsesbriller eller lignende øyebeskyttelse under feltskyting. Under magnumfelt skal skytter bruke briller med sidebeskyttelse eller lue med sideklaffer.
Personer i nærheten av standplass anmodes om å bruke briller/beskyttelsesbriller eller lignende øyebeskyttelse.
Bakgrunnen for endringen er grunnet ønske om optimal sikkerhet for alle utøvere. Endringen vil tre i kraft fra 1. august, 2022.