Årsmøte i Nesbyen Pistolklubb 15 april kl. 18:00

Hei alle skyttere i NPK –

Det kalles inn til årsmøte i Nesbyen Pistolklubb mandag den 15 april kl. 18.00 i Idrettshallen på Nesbyen.

Saker til årsmøte må være styret i hende senest mandag 1. april. Saker kan sendes til post@nesbyenpistolklubb.com .

Foreløpig saksliste ligger vedlagt.

Innkalling årsmøte 2024

For å ha stemmerett skal medlemmet ha betalt medlemskontingenten for 2024.

Kontingenten på kr 1075.- må være registrert hos oss på konto 2320.21.29390 senest 12. april 2024.
Du kan også betale med VIPPS nr: 593199.