Rekrutt trening Trytetjern fra og med torsdag 02 mai.

Det er rekrutt treninger fra og med torsdag 02 mai på Trytetjern.
Det blir kun gjennomført treninger såfremt Jørgen Flesvik får påmelding fra rekruttene.
Påmelding må sendes sms senest dagen før kl 18:00, til telefonnummer: 971 64 395