NAIS 23.02.2018

1. Vidar Flesvik 287 p.
2. Erik Storhaug 286 p.
3. Dagfinn Brøto 284 p.
4. Truls Buseth 275 p.
5. Odd Rognstad 261 p.
6. Stian Majormoen 255 p.
7. Jan Erik Løken 250 p.
8. Sverre Sundbakk 244 p.
9. Karl Olav Lerskallen 237 p.
10. Jørgen Flesvik 181 p.