(Foreløpig, endringer kan forekomme)

Deltageravgift: Kr. 100,-.

Ingen av stevnene

er approberte

Sted      Dag      Dato       Tid     Stevne

Tinghuset     Torsdag   17.03.2016 kl 18:00 Marsipanstevne

Trytetjern Søndag 24.04.2016 Kl 11:00 Revolver jakt Std. og Mag. klasse

Trytetjern Søndag 29.05.2016 Kl 11:00 Feltstevne Fin.Rev.Mil,MAG 1/2 prog ***

Trytetjern Torsdag 16.06.2016 kl 18:00 Standard program

Trytetjern Torsdag 07.07.2016 Kl 18:00 VM Program

Trytetjern Torsdag 18.08.2016 kl.11.00 Standard program

Tinghuset Torsdag 01.12.2016 kl 18:00 Nissestevne

*** Feltstevne 29.Mai

**100 kr for første start deretter 50 kr for de neste kaliber skytteren vil delta med.

* Ved deltagelse i praktiske stevner kreves forhånds godkjenning / opplæring. Dette må avtales med en praktisk skytter. Dette gjøres ikke på stevnedagene, men kan gjøres en torsdags kveld.

Reglementet fra NFPS skal følges.

Stevne ledere :

Presisjon: Skyteleder

Felt: Tommy Haugen

Revolverjaktfelt: Truls Ursdalen

Det er stevneleders ansvar å få satt opp og gjennomført stevne som planlagt. Om det ikke passer, eller lar seg gjøre, må stevneleder skaffe en stedfortreder, helst i god tid. For at stevnelederne skal kunne gjennomføre dette, har de en liste over fjorårets ”aktive” for å kunne ringe og samle en gjeng til oppsetting/forarbeid til stevnet. Et hvert medlem kan bli oppringt selv om de ikke er på fjorårets lister