NAIS Total (vår)

NAIS Total vår 2018

  1. Dagfinn Brøto
  2. Erik Storhaug
  3. Vidar Flesvik
  4. Jørgen Flesvik
  5. Jan-Erik Løken
  6. Sverre Sundbakk
  7. Knut Erik Berget
  8. Odd Rognstad
  9. Kar-Olav Lerskallen
  10. Stian Majormoen

289
286
287
271
266
257
261
261
237
255

284
284
282
263
250
255
242
233
224
199

573 p.   (A)
570 p.   (A)
569 p.   (A)
534 p.   (B)
516 p.   (B)
512 p.   (B)
503 p.   (B)
494 p.   (C)
461 p.   (C)
454 p.   (C)