Medlemsskap

Kontigent
Sikkerhetskurs
Treningsavgift jan-mai
Treningsavgift Norgesfelt mai-sep
Treningsavgift sept-des
Ammunisjon nybegynnere pr. trening
Vanlige stevner
Nais stevne
Sidemedlemsskap

Etter 3 treninger må nybegynnere betale treningsavgift.

Kr 975,-
Kr 500,-
Kr 250,-
Kr 100,-
Kr 250,-
Kr 50,-
Kr 100,-
Kr 50,-
Kr 600,-