Kontingent NSF medlemskap  1075,00
Sidemedlemskap kr 600,00
Treningsavgift 1 halvår kr 400,00
Treningsavgift 2 halvår kr 400,00
Ammunisjon/leie av våpen nybegynnere pr. trening kr 100,00
Klubbmesterskap, per start kr 100,00
Øvrige stevner, per start kr 50,00
Stevnepakke (2024) kr 500,-
Kjøp av nøkkel til Trytetjern
Ved avslutning av medlemskap vil NPK kjøpe tilbake nøkkel for kr 300,-
kr 300,00