Kontingent NSF medlemskap kr 975,00 (2023 1075,00)
Sidemedlemskap kr 600,00
Treningsavgift 1 halvår kr 400,00
Treningsavgift 2 halvår kr 400,00
Ammunisjon/leie av våpen nybegynnere pr. trening kr 100,00
Klubbmesterskap, per start kr 100,00
Øvrige stevner, per start kr 50,00
Kjøp av nøkkel til Trytetjern
Ved avslutning av medlemskap vil NPK kjøpe tilbake nøkkel for kr 300,-
kr 300,00