Kontingent kr 975,00
Treningsavgift jan-april kr 250,00
Treningsavgift mai-aug kr 300,00
Treningsavgift sept-des kr 250,00
Ammunisjon/leie av våpen nybegynnere pr. trening kr 100,00
Vanlige stevner kr 100,00
Nais stevne kr 50,00
Sidemedlemsskap kr 600,00
Kjøp av nøkkel til Trytetjern
Ved avslutning av medlemskap vil NPK kjøpe tilbake nøkkel for kr 300,-
kr 300,00