Skytteren må utvikle en stilling der kropp/pistol oppnår støtst mulig grad av ro. Muskulaturen brukes kun som stabilisator slik at en ikke belaster eller spenner muskulaturen unødig.

 1. Stå med en vinkel på 45 grader vendt mot skiven.
 2. Føttene i normal hvilestilling, avstand mellom føttende som tilsvarer ca. skulderbredden.
 3. Tyngden skal være likt fordetl på begge bein.
 4. Hodet rett mot skiven, øynene skal se rett fram.
 5. Putt ledig hånd i lommen, eller hekt den fast i beltet eller lignende
 6. Skuldre skal være avslappet og senket
 7. Mage og setemuskler avslappet.
 8. Skytearm strak, håndledd og albu avstivet.
 9. Lett tyngdepunktjustering bakover når pistolen løftes, for å kompensere for vekt av løftet arm med våpen.

Skytestilling

Pekevinkel:
Begynn i ca. 45 grader mot skiven.
Lukk øynene og finn en stilling med god balanse.
Stå avslappet og hev skytearmen opp etter den linjen som faller naturlig.
V ri hodet mot skytehånden og vri håndleddet i stilling.
Åpne øynene og se hvor hånden er i forhold til skiven.
Bruk små forflytninger med føttene (start med bakre fot) til du ser at armen er i riktig posisjon i forhold til skiven. Juster aldri vinkelen med armen!
Gjenta prosedyren fra pkt. 2 og se om det stemmer bedre nå.
Gjenta med våpen.
Når du har funnet korrekt vinkel, kritter du rundt foten.

Skytevinkel

 1. Feil skytestilling i forhold til skiven. Armen vil da flytte seg mot en stilling som kjennes naturlig og resultatet er et treffbildet utenfor midten.
 2. Rett opp skytestillingen din som beskrevet over. Beveg alltid hele kroppen og ikke bare armen.