Riktig grep gir maksimal kontroll over våpenet og setter skytteren istand til å foreta avtrekk samtidig med at det korrekte siktebildet opprettholdes.

–          Våpnet plasseres godt inne i hånden.
–          Tommelen og lillefinger skal ikke klemme rundt skjeftet.
–          Klem rundt skjeftet med langfinger og ringfinger og press våpnet.inn i hånden.                      Avtrekksfinger skal ligge parallelt med pistoløpet.
–          Plasser midten av pekefingerens ytterste ledd på avtrekkeren.
–          Øvrige deler av pekefingeren skal ikke berøre skjeftet.
–          Grepet skal være fast, men ikke krampaktig.
–          Grepet skal være likt fra skudd til skudd.

Riktig grep gir korrekt siktebilde umiddelbart etter skuddløsning uten spesielle justeringer fra skytterens side. Styrken i grepet må være tilstrekkelig for å forhindre at våpnet glir eller at grepet må endres under skyting. Stor spredning ved presisjonsskyting kan være forårsaket av at grepet er for krampaktig, prøv å løsne litt på grepsstyrken og se om det hjelper.

Grepets styrke må holdes konstant fra skudd til skudd.
Variasjon i grepsstyrken medfører garantert større spredning i skuddbildet. I avfyringsfasen vil enhver forandring i grepsstyrken ha negativ innflytelse på siktebildet.
Grepet skal være behagelig, selv etter langvarig skyting. Er det ubehagelig fører det til krampe og muskeltretthet.

For mye kraft i lillefingeren fører til at munningen senkes og man f’ar lave skudd på skiven. For hardt press på ytterste tommelf°lngerledd medfører at skuddet forskyves i sideretning.

Ta tørravtrekk med riktig grep og hold hele tiden et skarpt øye med komet. Beveger dette seg i avtrekksøyeblikket, må avtrekksfingerens posisjon justeres. Fortsett tørrtreningen til
avtrekket kan gjennomføres uten at komet beveger seg.

Ved festing av grepet:
Ikke korriger med hodet eller håndledd for å finne riktig siktebildet, men vri våpnet inne i
hånden med leding hånd i ønsket retning.