Komet skal ligge midt i skuret med like mye luft på hver side av komet. Høyden på komet og skuret skal være den samme.
Skiven skal fortone seg uklar, mens kornet skal være skarpt!
Siktemiddelet skal ligge under det svarte på skiven. Dette kalles å sikte «rullerende».
Sikteområdet bør ligge i femmer- eller sekserringen under svarten. Baksiktet justeres slik at skuddet treffer tieren.
Det beste er å holde begge øyne åpne, men hvis dette er vanskelig bør man dekke til det ene øyet med en hvit lapp. Hvis man kniper igjen det ene øyet strammes musklene i ansiktet, og dessuten vil pupillen på sikteøyet utvide seg. Dette vil igjen påvirke dybdeskarpheten.

Husk alltid å ha fokus på kornet FØR, UNDER og ETTER avfyringen!