Det viktigste i pistolteknikk.en er å kunne kontrollere selve avfyringen. Selv om alt annet gjøres perfekt, er det verdiløst hvis selve avfyringen gjøres feil.
Skuddet skal utløses som et svar på en impuls, som er det perfekte siktebildet.
Avtrekket skal gjennomføres ved en gradvis økning av presset mot avtrekkeren. Dette skal foregå i en jevn og rolig bevegelse rett bakover.
Tenk på et punkt midt inne i håndflaten og beveg avtrekksfingeren mot dette punktet. Øk trykket jevnt og rolig slik at skuddet kommer som en overraskelse.
Avtrekkeren skal holdes inne i et par sekunder etter at skuddet er avfyrt. Dette kalles å «gjennomføre» skuddet.

Hvis skuddet ikke ar avfyrt innen 6-8 sekunder, senkes våpenet og man starter forfra

.