En normal pustesyklus tar som regel 4-5 sekunder. Den består av ca. 1.5 sekunder innpust, ca. 1.5-2 sekunder utpust og ca. 1 sekunds pause. I den korte pausen er indre organer og kroppsdeler avspent, i ro og best egnet for skyting.

Denne pausen blir ved sikting ved avfyring forlenget til ca. 6-10 sekunder.

Pustesyklus

Maksimal tid til sikting og avfyring etter siste inn/ut pust er ca. 6-10 sekunder, så hold ikke pusten for lenge.
Det er viktig at pusten flyter jevnt og at en ikke sikter så lenge at det oppstår oksygenmangel i lungene.
Hvis dette skjer kanman hurtig merke følgende:

–          Konsentrasjonssvikt
–          Dårligere syn
–          Koordinasjonsproblemer

Før en hever våpenet tas noen dypere inn/ut åndedrag enn normalt.
Hev våpenet samtidig med at en puster inn.
Slipp nå så mye luft ut at trykket i lungene og i rommet er omtrent likt. Avgi skuddet, slipp resten av luften ut og pust normalt.