•  Start med å planlegge hele skuddsekvensen. Se for deg blinken med treff i tieren.
  • Innta korrekt skytestilling og ta riktig grep.
  • Tenk pusteteknikk, løft armen og fokuser på siktene.
  • Når siktebildet er korrekt, skal du øke trykket på avtrekksfingeren. Skuddet SKAL komme som en overraskelse!
  • Når skuddet er avfyrt, holder du fortsatt fokus på siktene mens avtrekkeren fremdeles holdes inne. Etter noen sekunder senker du våpenet rolig ned igjen.
  • Går det for lang tid før skuddet kommer, tar du våpenet ned uten å skyte, og starter om igjen.
  • Mange er flinke til å passe på å holde siktebildet riktig i åpningsfasen, men etterhvert som sekundene går og det nærmer seg skuddøyeblikket, glipper ofte konsentrasjonen om siktene fordi skytteren tenker mer på avtrekksbevegelsen.
  • Dersom man begynner å tenke «nå må jeg snart trekke av», taper man sammtidig evnen til å gjennomføre den intense konsentrasjonen om siktebildet som kreves.
  • Selv om avtrekket er perfekt, vil skuddet bli dårlig dersom konsentrasjonen om siktebildet ikke opprettholdes.
  • Skuddets presisjon er direkte proposjonalt med skytterens evne til å konsentrere seg om siktebildet.