Tabellen under viser hvordan et treffbildene kan se ut når skytteren gjør en skytefeil.
Skyttere som skyter med venstre hånd vil ra et skytebildet som er speilvent av det som er i
tabellen under.