Om Nesbyen Pistolklubb

Kontonummer: 2320.21.29390

 

Klubben startet opp 08.11.84, som også går igjen i logoen og klubbmerket til klubben.

Det var 17 stk. som gikk sammen om å danne klubben her på Nesbyen.

Vi hadde da pendlet flere år opp til Torpomoen til å begynne med, senere opp til Ål, der skytingen foregikk i Hallingdal Pistolklubb sine lokaler.

 

Konstituerende møte ble avholdt 08.11.84. 8 stk. møtte denne kvelden, men det var 17 som var interessert i å bli medlem.

 

Kontingenten ble fastsatt til 100.-.

 

Før klubben formeldt ble dannet hadde noen ivrige sjeler startet forsiktig opp i kjelleren på barneskolen på Nesbyen. Det var dårlig belysning og ikke så god plass heller. I enden av banen var en stor sandhaug som gjorde nytte som kulefang. Kummerlige forhold.

 

Men så ble det inngått avtale og samarbeid med Nes Skytterlag om bruk av lokaler i kjelleren på Tinghuset. Nes kommune var positive og vi startet opp på torsdagskveldene. Her ble det fint å være.

 

I 1985 kom ideen om egen utendørsbane. Det ble inngått leieavtale med Statens Skoger om et område ved Trytetjern. Og arbeidet startet opp i 1986. I 1990 ble banen ferdigstilt, og 29.01. 1990 ble den formelt godkjent av Politimesteren i Ringerike Politidistrikt.

 

I 1994 fikk klubben interesse for såkalt Praktisk Pistolskyting.

 

Framstående medlemmer i klubber i Drammensområdet ble kontaktet for råd og veiledning. Kan nevne europamester Flemming Pedersen og hans kamerat Per Halvorsen var de som hjalp til mest i oppstarten av aktiviteten i Nesbyen Pistolklubb. Og så må vi også huske at klubben hadde flere ivrige sjeler som gjorde mye for oppstarten.

 

Det ble begynt arbeider med egen bane for denne skyteaktiviteten

 

Leieavtale med Statens Skoger ble inngått høsten 1995. Det ble en utvidelse av det tidligere område som klubben allerede disponerte.

 

I romjulen 1995, nærmere bestemt 30.12.1995 ble det første stevne i Praktisk arrangert. 15 kuldegrader og en del snø satte ingen stopper for dette. Vi hadde jo fått ei brakke med ovn og denne ble flittig benyttet denne dagen. 9 stk. deltok. Banen var da ikke helt ferdig

 

Stor dugnadsinnsats gav resultater og i 1996 stod dette ferdig.

 

Sommeren 1998 fant klubbens største arrangement hittil sted . Nemlig NM i Praktisk Pistolskyting. Et flott arr. Alt gikk fint og vi fikk plassert klubben på norgeskartet.

 

I 1995/1996 kjøpte klubben inn utstyr til skyting for blinde og svaksynte. Dette ble ingen stor suksess. Men noe ble det skutt.