Marsipanstevne 6. april

Truls U

Poeng

511 første vinner

Knut-Torger

Poeng

501

Edvin

Poeng

498

David

Poeng

479

Jan Erik

Poeng

470 gjennomsnitt vinner

Even

Poeng

292 siste vinner