Påmeldingsliste til approberte norgesfeltstevner er oppe og går, førstemann til mølla, påmelding sendes postmottak@nesbyenpistolklubb.com eventuelt på sms 955 24 013.
Kr 50,- pr. start, betales direkte på banen.