Påmelding sendes postmottak@nesbyenpistolklubb.com eventuelt på sms 955 24 013.
Kr 50,- pr. start, betales direkte på banen.

 1. start
17:00 - 18:30
2. start
18:30 - 20:00
3. start
20:00 - 21:30