Påmelding sendes postmottak@nesbyenpistolklubb.com eventuelt på sms 955 24 013.
Kr 50,- pr. start, betales direkte på banen.

 1. start
11:00 - 12:30
2. start
12:30 - 14:00
3. start
14:00 - 15:30