Dugnader
Trytetjern Lørdag 6 mai 10 – 16:00
Trytetjern Lørdag 10 – 16:00 Spikres etter behov
Klubbstevner
Startavgift
Tinghuset Fredag 13 jan 18:00 NAIS
Tinghuset Fredag 10 feb 18:00 Standardprogram
Tinghuset Torsdag 29 mars 18:00 Marsipanstevne 50
Trytetjern Lørdag 22 april 10:00 Revolverfelt 50
Tinghuset Torsdag 20 april 18:00 KM VM-program 100
Tinghuset Fredag 29 april 18:00 Handicapstevne 100
Trytetjern Torsdag 8 juni 18:00 Hurtigpistol
Trytetjern Torsdag 22 juni 18:00 KM Standardprogram 100
Trytetjern Onsdag 30 august 18:00 KM Norgesfelt Fin + 2 valgfrie 150
Trytetjern Torsdag 15 sept 18:00 KM Hurtigpistol 100
Tinghuset Fredag 21 okt 18:00 KM NAIS 100
Tinghuset Torsdag 16 nov 18:00 VM-program
Tinghuset Torsdag 8 des 18:00 Julemarsipan 50
Approberte stevner
Trytetjern Lørdag 17 juni 10 – 16:00 Norgesfelt 50.-/start
Trytetjern Lørdag 7 okt 10 – 16:00 Norgesfelt 50.-/start