Her finner man pistolskytingens basics, som tar for seg noen av de ulike momentene som må beherskes for å bli en god skytter. Det er her i første rekke snakk om presisjonsskyting, som man som regel bør beherske før man kan bli god i andre former for skyting.

Skytestilling
For å lykkes best mulig må skyttere utvikle en stilling der kropp/pistol oppnår størst mulig
grad av ro.

Korrekt grep
Riktig grep er viktig da det gir maksimal kontroll over våpenet og setter skytteren istand til å foreta avtrekk samtidig som det korrekte siktebildet opprettholdes.

Sikting
Korrekt siktebildet og sikting er helt nødvendig for å kunne treffe noe som helst med pistol.

Avtrekk
Det viktigste i pistolteknikken er å kunne kontrolere selve avfyringen. Selv om alt annen
gjøres perfekt, er det verdiløst hvis selve avfyringen gjøres feil.

Pusteteknikk
Riktig bruk av pusten er også et moment i skyting.

Konsentrasion
Konsentrasjon er en vjkig del av det å skyte et godt skudd.

Stimuli
Inntak av ulike stoffer kan påvirke ens evner negativt.

Treffbilder
En tabellen som viser hvordan et treffbildene kan se ut når skytteren gjør en systematisk
skytefeil.