Har du lyst til å prøve pistolskyting?

Velkommen til Nesbyen Pistolklubb, enten du bare er interessert, eller om du vil prøve.

Ta kontakt på e-post: post@nesbyenpistolklubb.com

Har du spørsmål send oss gjerne en forespørsel på kontaktskjemaet nederst på siden.

Grunnleggende informasjon til interesserte, og nye medlemmer.

Vi er veldig glad for at du er interessert i det vi driver med, og at du ønsker å se nærmere på denne sportsgrenen som vi er så glad i.

Nesbyen Pistolklubb har to baner: Innendørsbane i Tinghuskjelleren på Nesbyen og utendørsbane på Trytetjern, også i Nes. I Tinghuskjelleren har vi elektroniske skiver som kan brukes til alle bane programmer med finpistol.

Nesbyen Pistolklubb har medlemmer fra hele nedre Hallingdal, fra Ål til Flå, selv om hovedtyngden er fra Nes og Gol.

Nesbyen Pistolklubb er fullverdig medlem av NIFF og NSF, som du vil ser mer om nedenfor.

Vi vil gjerne med en gang informere om noen saker som du kanskje ikke har tenkt så nøye over, ennå:

 1. Sikkerhet

Vi håndterer skarpladde våpen hele tiden, og selv ett skudd fra en finkalibret pistol, kaliber .22, er dødelig om det treffer ”feil”. Derfor må vi som klubb ha godt gjennomtenkte regler for hvordan vi behandler disse våpnene vi har når vi er sammen på banene.

 1. Før du begynner
  Den grunnleggende delen av disse sikkerhetsreglene skal være gjennomgått før du får lov til å bruke skarp ammunisjon hos oss.
 2. Før du kan sende våpensøknad
  Hoveddelen av det vi kaller sikkerhetskurset handler egentlig mest om de forskjellige aktivitetene vi driver, og reglene for dem. Denne delen av kurset må være gjennomført innenfor det halve året som er kravet til medlemskap, før du får lov til å søke om eget våpen.
 3. Miljø
  Grovt sett er vi to typer av medlemmer i de fleste pistolklubber: Konkurranseskyttere og mosjonistskyttere:
  Konkurranseskytterne er en gjeng som lever og ånder for å få topp resultater, og sikter mot premier og ære.
  Mosjonistene tar ting mer som de kommer, og er fornøyd med å delta i en aktivitet og et miljø som de liker, og der skyting er mer av en hyggelig hobby.
 4. Organisasjon
  Nesbyen Pistolklubb er ikke en selvstendig organisasjon på alle måter. På grunn av både sikkerheten for oss selv, og for samfunnet omkring oss, så er det nødvendig at vi også er en del av et større nettverk.
 5. Nesbyen pistolklubb i Norge:
  Klubben er bundet av norsk lov (selvfølgelig), og det er Politiet som passer på at vi følger lover og regler. Det er også politiet som avgjør om vi får eie våpen, og hvilke våpen vi får eie.
 6. Idrettslaget Nesbyen Pistolklubb:
  For å kunne være en deltaker på alle nivå er det nødvendig å være organisert innen Norges Idrettsforbund (NIFF). NIFF er igjen delt opp i særforbund.
 7. Særforbundet Norges skytterforbund:
  NSF (skyting.no) er den biten av NIFF som er vår. NSF er den organisasjonen som har ansvaret for alt med NM, EM, VM og OL i Norge, og for alle våpengreiner, pistoler, hagler og rifler.
 8. Buskerud Krets er vår nærmeste tilknytning til alt dette, og det er dem vi har dirkte kontakt med, for å melde inn stevner, delta på kursing og alt slikt.
 9. Nesbyen Pistoklubb er en del av Norges Idrettsforbund, og Buskerud Krets. Vi betaler kontingent til disse, og er styrt av de lover og regler som kretsen og forbundet har fastsatt. Vi kan derfor ikke gjøre alt helt som vi selv vil, men er bundet av lover og regler i organisasjonen over oss.
 10. Lover og regler

Klubben har på grunn av denne organiseringen akkurat de samme grunnleggende lovene og reglene som alle andre pistolklubber, og alle medlemmer er bundet av disse reglene fra den dagen de har betalt kontingenten. Grove brudd på sikkerhetsregler eller annet kan føre til ekskludering fra klubben.

Du som er interessert i å begynne med denne sporten hos oss skal vite dette:

 1. To ganger gratis: Du kan delta 2 ganger som aspirant uten andre kostnader enn leie av våpen og ammunisjon (kr 100,-), altså ingen treningsavgift de to første gangene. Dette får du gjennomført når første del av sikkerhetskurset avholdes. Etter dette må du melde deg inn i NPK før du får være med på rekrutt treninger.
 2. Treningsavgift pr semester: Vi deler inn året i 3 semester: Vår (innendørs), Sommer (Utendørs) og Høst (innendørs). De som ønsker å skyte jevnlig, se medlemsskap
 3. Grunnleggende sikkerhet: Du må ha et grunnleggende kurs i sikkerhet på bane før du får lov til å lade med skarpt. Dette kurset arrangeres fortløpende over to kvelder eller en helg. Vi prøver å tilrettelegge dette for nye skyttere.
 4. Klubbvåpen: Klubben har våpen til utlån til aspiranter og medlemmer. Disse våpnene kan ikke tas med utenfor bane områdene, og ingen får låne dem uten at grunnleggende sikkerhetskurs er gjennomført.
 5. Eget våpen: For å kunne kjøpe våpen må en ha et våpenkort. Dette fås bare gjennom politiet. Politiet krever to ting: 1. God vandel. 2. Minst 6 måneders medlemskap i en klubb med ”jevnlig deltakelse på treninger”. Nå betyr det at en aspirant bør delta på 2 – 3 treninger i måneden i aspiranttiden, minimum 12 i løpet av 6 måneder.
 6. Våpensøknad: Våpensøknad, om du kommer så langt, skal leveres til det lensmannskontor du hører til, på eget skjema som du får fra politiet. Den skal ha minst følgende vedlegg: 1. Medlemskort fra klubben, eller bevitnelse om medlemskap fra klubben. 2. Treningslogg hvor deltakelse på treninger er ført med dato og signatur fra skyteleder, 3. Uttalelse i fra klubben. 4. Bekreftelse på at søker har FG-godkjent våpenskap.

Sikkerhetskurset hos Nesbyen Pistolklubb blir arrangert på følgende måte og følgende må være oppfylt for at dere skal få dette kurset godkjent og motta diplom:

 1. 1. kveld/lørdag blir det gjennomført teori og en skyteøkt.
 2. 2. kveld/søndag blir det en eksamen og en skyteøkt.
 3. 12 rekrutt treninger i løpet av 6 måneder.
 4. Være fullverdig medlem av NPK.
 Vi håper denne informasjonen er nyttig for deg når du skal bestemme om du vil prøve pistolskyting, enten som konkurranseskytter, eller bare fordi det er moro.

Nesbyen Pistolklubb

Styret.