Har du lyst til å prøve pistolskyting?

Velkommen til Nesbyen Pistolklubb,

enten du bare er interessert, eller om du vil prøve.

Vi har klubbvåpen til utlån, så du kan få komme og prøve, etter avtale.

Før du får lov til å lade med skarp ammunisjon må du gjennomgå en grunnleggende gjennomgang av sikkerhetsreglene på bane, og en del om våpenet og skyteteknikk. Det pleier å ta en times tid.
Treningstidene er torsdager og fredager kl. 18.00 Vanligvis vil inntaksansvarlig be deg om å møte en time før trening, den kvelden du kan begynne, og du bør ringe noen dager i forveien for å avtale tid.
Du må da ta kontakt med den inntaksansvarlige i klubben på forhånd og avtale tid for den første gjennomgangen. Får vi det til å passe, så kan du delta på treningen samme kveld.
Du som er helt ny skyter gratis de tre første gangene. Du betaler kun 50 kroner pr. gang for å dekke ammunisjonen du får.

Inntaksansvarlig: Bjarte Runderheim på telefon: 954 81 005

Har du spørsmål send oss gjerne en epost: postmottak@nesbyenpistolklubb.com

Grunnleggende informasjon til interesserte, og nye medlemmer.

Vi er veldig glad for at du er interessert i det vi driver med, og at du ønsker å se nærmere på denne sportsgreina som vi er så glad i.

Nesbyen Pistolklubb har to baner: Innendørsbane i Tinghuskjelleren på Nesbyen og utendørsbane på Trytetjern, også i Nes. I Tinghuskjelleren har vi elektroniske skiver som kan brukes til alle skytegreiner på 25m-bane.

Nesbyen Pistolklubb har medlemmer fra hele nedre Hallingdal, fra Ål til Flå, selv om hovedtyngden er fra Nes og Gol.

Nesbyen Pistolklubb er fullverdig medlem av NIFF og NSF, som du vil ser mer om nedenfor.

Vi vil gjerne med en gang informere om noen saker som du kanskje ikke har tenkt så nøye over, ennå:

 1. Sikkerhet

Vi håndterer skarpladde våpen hele tiden, og selv ett skudd fra en finkalibret pistol, kaliber .22, er dødelig om det treffer ”feil”. Derfor må vi som klubb ha godt gjennomtenkte regler for hvordan vi behandler disse våpnene vi har når vi er sammen på banene.

 1. Før du begynner

Den grunnleggende delen av disse sikkerhetsreglene skal være gjennomgått før du får lov til å bruke skarp ammunisjon hos oss.

 1. Før du kan sende våpensøknad

Hoveddelen av det vi kaller sikkerhetskurset handler egentlig mest om de forskjellige aktivitetene vi driver, og reglene for dem. Denne delen av kurset må være gjennomført innenfor det halve året som er kravet til medlemskap, før du får lov til å søke om eget våpen.

 1. Miljø

Grovt sett er vi to typer av medlemmer i de fleste pistolklubber: Konkurranseskyttere og mosjonistskyttere:

 1. Konkurranseskytterne er en gjeng som lever og ånder for å få topp resultater, og sikter mot premier og ære.
 2. Mosjonistene tar ting mer som de kommer, og er fornøyd med å delta i en aktivitet og et miljø som de liker, og der skyting er mer av en hyggelig hobby.

Begge gruppene er avhengige av samme miljøet, og vi satser mye på å holde en hyggelig og høflig tone oss i mellom. Klubbkveldene er ikke stedet for krangling.

 1. Organisasjon

Nesbyen Pistolklubb er ikke en selvstendig organisasjon på alle måter. På grunn av både sikkerheten for oss selv, og for samfunnet omkring oss, så er det nødvendig at vi også er en del av et større nettverk.

 1. Nesbyen pistolklubb i Norge: Klubben er bundet av norsk lov (selvfølgelig), og det er Politiet som passer på at vi følger lover og regler. Det er også politiet som avgjør om vi får eie våpen, og hvilke våpen vi får eie.
 2. Idrettslaget Nesbyen Pistolklubb: For å kunne være en deltaker på alle nivå er det nødvendig å være organisert innen Norges Idrettsforbund (NIFF). NIFF er igjen delt opp i særforbund.
 3. Særforbundet Norges skytterforbund: NSF (skyting.no) er den biten av NIFF som er vår. NSF er den organisasjonen som har ansvaret for alt med NM, EM, VM og OL i Norge, og for alle våpengreiner, pistoler, hagler og rifler.
 4. Buskerud Krets er vår nærmeste tilknytning til alt dette, og det er dem vi har dirkte kontakt med, for å melde inn stevner, delta på kursing og alt slikt.
 5. Nesbyen Pistoklubb er en del av Norges Idrettsforbund, og Buskerud Krets. Vi betaler kontingent til disse, og er styrt av de lover og regler som kretsen og forbundet har fastsatt. Vi kan derfor ikke gjøre alt helt som vi selv vil, men er bundet av lover og regler i organisasjonen over oss.

 

 1. Lover og regler

Klubben har på grunn av denne organiseringen akkurat de samme grunnleggende lovene og reglene som alle andre pistolklubber, og alle medlemmer er bundet av disse reglene fra den dagen de har betalt kontingenten. Grove brudd på sikkerhetsregler eller annet kan føre til ekskludering fra klubben.

 1. Nye medlemmer

Du som er interessert i å begynne med denne sporten hos oss skal vite dette:

 1. Tre ganger gratis: Du kan delta 3 ganger som aspirant uten andre kostnader enn ammunisjon, altså ingen treningsavgift tre første ganger.
 2. Treningsavgift pr semester: Vi deler inn året i 3 semestere: Vår (innendørs),

Sommer (Utendørs) og Høst (innendørs). De som ønsker å skyte jevnlig, betaler 250 kroner i fast avgift pr semester.

 1. Grunnleggende sikkerhet: Du må ha et grunnleggende kurs i sikkerhet på bane før du får lov til å lade med skarpt. Dette kurset får du i løpet av en time eller to før første trening. Dette må avtales med kursansvarlig i klubben, gjerne før frammøte.
 2. Resten av kurset: Dette tas etterhvert, og etter avtale med kursansvarlig. Hele kurset må være gjennomført før det kan søkes om eget våpen. Kurshefte er inkludert i kursprisen og fås utlevert ved innmelding.
 3. Klubbvåpen: Klubben har våpen til utlån til aspiranter og medlemmer. Disse våpnene kan ikke tas med utenfor baneområdene, og ingen får låne dem uten at grunnleggende sikkerhetskurs er gjennomført.
 4. Eget våpen: For å kunne kjøpe våpen må en ha et våpenkort. Dette fås bare gjennom politiet. Politiet krever to ting: 1. God vandel. 2. Minst 6 måneders medlemskap i en klubb med ”jevnlig deltakelse på treninger”. Nå betyr det at en aspirant bør delta på 2 – 3 treninger i måneden i aspiranttiden.
 5. Våpensøknad: Våpensøknad, om du kommer så langt, skal leveres til det lensmannskontor du hører til, på eget skjema som du får fra politiet. Den skal ha to vedlegg: 1. Medlemskort fra klubben, eller bevitnelse om medlemskap fra klubben. 2. Treningslogg hvor deltakelse på treninger er ført med dato og signatur fra skyteleder.

 Vi håper denne informasjonen er nyttig for deg når du skal bestemme om du vil prøve pistolskyting, enten som konkurranseskytter, eller bare fordi det er moro.

Nesbyen Pistolklubb

Styret.