Ingen organisert trening

Det er ikke lagt opp til noen organisert trening i september, før alt er oppe å kjøre i Tingstugu.
Følg med på kalenderen på Nesbyen sin hjemmeside. Her blir alle treninger lagt inn når det er klart.
Skulle det bli satt opp organiserte treninger i september vil de også bli lagt inn i kalenderen.

Lukk meny