Kontigent Kr 975,-
Sikkerhetskurs Kr 500,-
Treningsavgift jan-mai Kr 250,-
Treningsavgift Norgesfelt mai-sep Kr 100,-
Treningsavgift sept-des Kr 250,-
Ammunisjon nybegynnere pr. trening Kr 50,-
Vanlige stevner Kr 100,-
Nais stevne Kr 50,-
Sidemedlemsskap Kr 600,-

Etter 3 treninger må nybegynnere betale treningsavgift.

Lukk meny